Dla pacjentów

W naszym ośrodku badań klinicznych SPECDERM skupiamy się na pacjencie, zapewniając mu kompleksową opiekę i dostęp do najnowszych metod leczenia. Nasze zaangażowanie w innowacyjne badania przekłada się na lepsze rozwiązania terapeutyczne, które służą poprawie stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Dlaczego warto?

Dostęp do innowacyjnych
terapii


Kompleksowe wsparcie
pacjenta na każdym etapie badań

Zwrot kosztów dojazdu
na wizytę

Stała opieka lekarzy
specjalistów

Szeroki zakres
specjalizacji

Dostęp do szeregu bezpłatnych,
specjalistycznych badań

Międzynarodowe standardy
jakości i bezpieczeństwa

Empatyczny personel
z wieloletnim doświadczeniem

Kogo szukamy?

Poniżej znajduje się lista schorzeń nad którymi obecnie prowadzimy badania. Jeśli zmagasz się z którąś z wymienionych chorób, zachęcamy do kontaktu.

Dermatologia

Łuszczyca

Dermatologia

Atopowe zapalenia skóry

Dermatologia

Bielactwo

Dermatologia

Pokrzywka spontaniczna

Diabetologia

Cukrzyca typu drugiego

Dermatologia

Egzema rąk

Badania kliniczne są kluczowym elementem oceny skuteczności i bezpieczeństwa terapii medycznych. Wszystkie etapy badania są regulowane przez standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i ochronę ich praw. Są one niezbędne do wprowadzenia nowych terapii na rynek.

 

W badaniach klinicznych wyodrębnia się 4 fazy, z których każda ma swoje cele i specyficzne ryzyka oraz korzyści dla pacjentów. Każdy etap badania, od wstępnej oceny bezpieczeństwa po szczegółową analizę skuteczności i potencjalnych działań niepożądanych – jest niezbędny do zatwierdzenia i wprowadzenia nowych terapii.

 

Pacjenci, lekarze, oraz wszyscy inni uczestnicy tych badań, poprzez swoje zaangażowanie i współpracę, przyczyniają się do ciągłego rozwoju medycyny. Dzięki wspólnym wysiłkom możliwe jest zapewnienie skuteczniejszych, bezpieczniejszych i bardziej ukierunkowanych metod leczenia, co przekłada się na lepszą jakość życia pacjentów na całym świecie.

 

Badania kliniczne są prowadzone zgodnie z rygorystycznymi standardami etycznymi i regulacjami prawnymi, które mają na celu ochronę zdrowia i praw uczestników badania. Udział w badaniach klinicznych jest zawsze dobrowolny, a każdy uczestnik ma prawo do pełnej informacji na temat badania i do wycofania się w dowolnym momencie.W rezultacie, badania kliniczne odgrywają kluczową rolę w doskonaleniu opieki zdrowotnej, pomagając w wprowadzaniu nowoczesnych i skuteczniejszych terapii oraz leków do praktyki klinicznej.

 

Udział w badaniach klinicznych jest otwarty dla osób, które spełniają określone kryteria kwalifikacyjne, które różnią się w zależności od typu badania. Kandydaci do udziału w badaniu są starannie dobierani poprzez ocenę ich wieku, stanu zdrowia, historii choroby, obecnie przyjmowanych leków i wielu innych czynników, które mogą wpływać na przebieg badania oraz reakcję na stosowaną terapię. Nie mogą także uczestniczyć w innych badaniach klinicznych jednocześnie.

 

Stan zdrowia uczestników jest dokładnie oceniany na podstawie ich historii medycznej, wyników badań i innych ważnych informacji zdrowotnych, aby upewnić się, że udział w badaniu nie będzie dla nich niósł niepotrzebnego ryzyka.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem są zawsze w pełni poinformowane o naturze badania, oczekiwanych korzyściach, potencjalnych ryzykach, procedurach badawczych oraz o swoich prawach i obowiązkach jako uczestników. Ważne jest, aby każdy kandydat na uczestnika miał możliwość zadawania pytań i otrzymywał na nie wyczerpujące odpowiedzi, co pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o udziale.

 

Nie każdy może zostać uczestnikiem badania klinicznego, ale każdy, kto spełnia kryteria selekcyjne i wyraża Świadomą Zgodę, ma szansę przyczynić się do postępu w medycynie.

 

Badania kliniczne oferują pacjentom szereg korzyści, które w tradycyjnej opiece medycznej mogą być trudno dostępne. Jednym z najważniejszych atutów jest możliwość korzystania z nowatorskich terapii, które często wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia medycyny, jeszcze przed ich ogólnodostępnością na rynku.

 

To otwiera drogę do leczenia schorzeń, które wcześniej mogły być trudne do opanowania przy użyciu tradycyjnych metod. Dodatkowo, uczestnictwo w badaniach klinicznych gwarantuje pacjentom stałą i intensywną opiekę specjalistyczną. Lekarze i cały zespół medyczny, zaangażowany w prowadzenie badania, skupiają się na dokładnym monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. W ramach badań klinicznych pacjenci mają również dostęp do zaawansowanych badań diagnostycznych, które w standardowej opiece są rzadko stosowane.

 

Takie badania pozwalają na dokładniejsze zrozumienie przebiegu choroby oraz monitorowanie skuteczności stosowanej terapii. Co więcej, wszystkie te korzyści są oferowane uczestnikom badań bez żadnych kosztów, co podkreśla atrakcyjność uczestnictwa w takich projektach.

 

Badania kliniczne mają na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania nowych terapii. Aby zapewnić uczestnikom badań maksymalne bezpieczeństwo, proces ten jest ściśle kontrolowany przez odpowiednie organizacje rządowe. Ministerstwo Zdrowia, Komisja Bioetyczna oraz Centralna Ewidencja Badań Klinicznych pełnią kluczową rolę w nadzorze nad tym, jak badania są projektowane, przeprowadzane i oceniane. To dzięki ich certyfikacji i monitoringu pacjenci mogą być pewni, że uczestnictwo w badaniach odbywa się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

 

Przed przystąpieniem do badania, każdy pacjent ma okazję omówić z lekarzem prowadzącym wszystkie aspekty terapii, w tym potencjalne ryzyko i korzyści. Jest to niezmiernie ważne, by uczestnik badania miał pełną świadomość tego, na co się decyduje. W tym celu pacjent otrzymuje dokument, zwany Formularzem Świadomej Zgody, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o badaniu, jego przebiegu oraz substancji badanej. W ten sposób, proces jest w pełni transparentny i zrozumiały dla uczestników.

 

Uczestnictwo w badaniach klinicznych zapewnia pacjentom szczególne prawa, które gwarantują im bezpieczeństwo i świadomy udział w procesie. Każdy uczestnik badania ma prawo do pełnego i jasnego zrozumienia jego celu, metod i potencjalnych korzyści, jak również do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Warto podkreślić, że zgoda na udział w badaniu jest całkowicie dobrowolna i można się z niego wycofać w każdej chwili, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

 

Pacjenci są zobowiązani do punktualnego przybywania na wszystkie zaplanowane wizyty w ośrodku. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie są w stanie stawić się na spotkaniu, istotne jest, by jak najszybciej powiadomić o tym ośrodek, najlepiej drogą telefoniczną. W trakcie trwania badania pacjenci muszą również ścisłe przestrzegać instrukcji i zaleceń lekarza prowadzącego, co ma kluczowe znaczenie dla gwarantowania rzetelności badania. Ponadto, jest niezwykle ważne, by uczestnik badania na bieżąco informował personel medyczny o wszystkich zmianach w swoim stanie zdrowia, nowo pojawiających się schorzeniach czy dostrzeganych działaniach niepożądanych.

 

Transparentność i otwartość w komunikacji między pacjentem a zespołem badawczym są kluczem do prawidłowego przebiegu badania klinicznego.

 

Badania kliniczne podlegają ścisłym regulacjom prawnym, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo i ochronę uczestników oraz gwarantować naukową i etyczną jakość samych badań.

 

Zanim badanie kliniczne zostanie rozpoczęte, musi uzyskać zatwierdzenie od odpowiednich instytucji, takich jak Komisja Bioetyczna czy Lokalny Urząd Regulacyjny. Każde badanie opiera się na dokładnie sprecyzowanym protokole, który definiuje cele, metody i procedury badawcze.

 

Uczestnicy badania mają prawo do pełnej informacji o jego aspektach oraz potencjalnych ryzykach i korzyściach, a ich udział jest w pełni dobrowolny. Międzynarodowe standardy, takie jak Deklaracja Helsińska czy Dobre Praktyki Kliniczne (GCP), stanowią fundament, na którym opierają się wszystkie badania kliniczne. Zebrane dane są przechowywane w sposób gwarantujący ochronę prywatności uczestników, ale jednocześnie muszą być dostępne do weryfikacji przez odpowiednie organy.