Najlepsi specjaliści w zakresie badań klinicznych

Zapisz się do badania!

Jesteśmy w bazie OMS:

ORG – 100046187

LOC – 100076194

Nasza lokalizacja:

ul. P. R. Kaczorowskiego 7 lok. 50 U

15-375 Białystok

Zjedź niżej i dowiedz się więcej

Specjalizujemy się w prowadzeniu badań klinicznych od 2009 roku, co pozwoliło nam zdobyć bogate doświadczenie oraz dobrać profesjonalny
i wysoko wykwalifikowany zespół badawczy. Naszymi pacjentami opiekują się lekarze dermatolodzy, diabetolodzy, kardiolodzy, endokrynolodzy, reumatolodzy, neurolodzy, interniści i pulmonolodzy, a także pielęgniarki oraz koordynatorzy badań klinicznych.

Poznaj nas lepiej

Dlaczego warto brać udział w badaniach klinicznych?

Wśród największych zalet należy wymienić dostęp do innowacyjnych metod leczenia, pozostawanie pod stałą, specjalistyczną, bezpłatną opieką lekarską z dostępem do zaawansowanych metod diagnostycznych, rzadko stosowanych w standardowej opiece medycznej.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat prowadzonych przez nas projektów zadzwoń lub wypełnij formularz!

Kompleksowe wsparcie pacjenta na każdym etapie badań

Możliwość otrzymania nowoczesnego leczenia

Dostęp do szeregu bezpłatnych, specjalistycznych badań

Bezpłatne leczenie

Często zadawane pytania

Badania kliniczne prowadzone są według ściśle określonych protokołów oraz tzw. kryteriów włączenia i wyłączenia pacjentów. Tylko osoby spełniające wszystkie warunki uczestnictwa zostaną zaproszone do udziału w badaniu. Weryfikację przeprowadza lekarz na podstawie szczegółowego wywiadu i ewentualnych badań dodatkowych.

Wśród największych zalet należy wymienić dostęp do innowacyjnych metod leczenia, pozostawanie pod stałą, specjalistyczną, bezpłatną opieką lekarską z dostępem do zaawansowanych metod diagnostycznych, rzadko stosowanych w standardowej opiece medycznej.

Stosowanie jakichkolwiek substancji leczniczych niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. W celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prowadzenie badań klinicznych jest jednak zatwierdzane i monitorowane przez odpowiednie organizacje rządowe – Ministerstwo Zdrowia, Komisję Bioetyczną, Centralną Ewidencję Badań Klinicznych. Pacjent, przystępując do badania, ma okazje omówić z lekarzem zagrożenia związane ze stosowaniem produktu badanego, dostaje do zapoznania się informacje o jego działaniu i przebiegu całego badania klinicznego, w którym chce wziąć udział, czyli tzw. Świadomą Zgodę.

Udział w badaniach klinicznych jest całkowicie bezpłatny. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów, otrzymuje bezpłatną, specjalistyczną opiekę lekarską oraz często, jeśli wymaga tego badanie, bezpłatny dostęp do zaawansowanych metod diagnostycznych. Pacjentom zwracane są także koszty dojazdów do Ośrodka.

Uczestnik badania klinicznego może zrezygnować z udziału w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Nie zostanie obciążony kosztami za leczenie, które otrzymał ani nie będzie musiał płacić żadnych kar. Lekarz może zapytać o przyczynę odstąpienia od badania, aby upewnić się, czy pacjent jest pewien swojej decyzji.

Udział w badaniu klinicznym bywa bardziej angażujący niż tradycyjne metody leczenia. Pacjent ma obowiązek zgłaszania się na wszystkie zaplanowane wizyty, a w razie niemożności dotarcia powinien telefonicznie poinformować Ośrodek możliwie najwcześniej. Biorący udział w badaniu musi także bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza, dostarczać informacje o przebytych chorobach, zmianach stanu zdrowia i wszelkich ewentualnych działaniach niepożądanych, jakie zauważa.

Badania kliniczne mogą być sponsorowane przez różne podmioty, takie jak instytuty badawcze lub fundacje, a najczęściej przez koncerny farmaceutyczne.